Fácán óvodaegység

Cím: 2131 Göd, Rákóczi út 23.
Telefon: +36 27 534 020

Pillangó csoport

Óvodapedagógusok: 

Elsässer Dóra

Kőhalminé Mitukh Mónika

Asszisztens:

 

Dajka:               

Mészáros Gyöngyi

 

Pillangó csoport (Fácán I óvodaegység) bemutatkozása:

Pillangó nénik: Kőhalminé Mitukh Mónika, Elsässer Dóra óvodapedagógusok , és Mészáros Gyöngyi dajka

A helyi program, az „Óvodai nevelés játékkal, mesével” (Lásd: dokumentumok) alapján tervezzük tevékenységeinket. A csoport arculatához, továbbá hozzá tartozik a nagy fokú rugalmasság, ami abban nyilvánul meg, hogy a hozzánk járó gyermekek saját ötleteit, eszköztárát is beépítjük aktuális témáinkba. Természetesen a legfontosabb szerepet a szabad játék tevékenység kapja, melyben sokszor használunk saját magunk által, a gyerekekkel együtt készített eszközöket (pl,: asztal társasjáték,-autópálya). A külső világ tevékeny megismeréséhez behozhatják az otthoni könyveiket (pl. madarakról, autókról, stb.), eszközeiket (pl. földgömb, fényképek), meghallgatjuk egymás tapasztalatait, történeteit, így nem csak a pedagógus válik példává, hanem a társak egymás közti interakcióit is erősítjük. Ezt általában „állomások” szervezésével oldjuk meg, ahol mikrocsoportokban (két-, vagy három felé osztva a gyerekeket) dolgozunk fel egy-egy témát. A mikrocsoportokban kooperatív munka folyik, ezért figyelünk a különböző képességszintek vegyes megjelenésére. A külsővilág megismerése adja a tervezetünk törzsét, azonban a többi tevékenység komplex megvalósítására is nagy hangsúlyt fektetünk. Megjelenik nálunk is a mindennapi mozgás, melynek tervezését, az adott gyermekcsoportra szabását segítik szemléletformáló végzettségeink (komplex mozgás terápia, konduktív nevelés); a mindennapi mese, melyben több napon keresztül, különböző féleképpen dolgozunk fel egy-egy mesét (papírszínház, bábjáték, árnyszínház, mesepárna, dramatikus játék, olykor a gyerekek improvizációs képességeire építve). A vizuális nevelés is nagy hangsúlyt kap. Nyitottak vagyunk az új technikák alkalmazására, az újrahasznosításra, mellyel a gyermekek ízlését és környezettudatosságát is próbáljuk formálni. Az ének-zene…

…igen, ebben tér el leginkább a csoportunk talán a többitől, hiszen az énekes játékok mellett, az énekek direkt tanulását nálunk felváltja a hívóénekek alkalmazása rendgyakorlatok alkalmával. Kihasználjuk a dalolás beszédre gyakorolt jótékony hatásait (beszédindítás, szövegértés, szókincs bővítés), miközben oldjuk a gyermekek esetleges feszültségét. Általánosságban elmondható, hogy törekszünk a dicséreten alapuló, következetes, folyamatos visszajelzéseket adó nevelésre, és azt alkalmazzuk mindennapjainkban.

Csoportunkban ezen kívül jellemző az önállóság és a probléma megoldás kialakítása, fejlesztése. Mottónk, hogy mindenben benne rejlik a tanulás lehetősége. Ezért nálunk a gyermekek maguk, terítenek, a tízórai és az uzsonna svédasztalos rendszerben működik (mindenki csak azt tesz rá a szendvicsére, amit akar; ez segítségére van a szelektív étkezőknek), első sorban a naposok segítenek társaiknak, de mi koordinálunk, segítünk, ha kell. Hagy éljünk egy példával: A Pillangósok tudják, hogyha eltörik egy pohár, nincs „világ vége”. Megtanulják, mi olyankor a teendő: 1. megtanulnak szépen kérni (… néni, kérlek feltakarítanád?); 2. fejlődik a probléma megoldásuk (vesznek maguknak új poharat, hisz tudják, mit hol találnak); nő az önbizalmuk (nincs mindenhez szükségük külső segítségre, de csak azt várjuk el tőlük, amit az egyéni képességeik szerint képesek teljesíteni).

Szeretettel várjuk leendő kiscsoportosainkat! Pillangó nénik

Csiga csoport

Óvodapedagógusok: 

Jelfi Zoltánné

Zikva-Bőgér Patrícia

Asszisztens:

Farkasné Pécsi Ramóna

Dajka

Házy-Nagy Henriett

 

Csiga csoport bemutatkozása:

Göd városa az agglomeráció egy kedvelt kertvárosa a csodálatos Duna szomszédságában. Az elmúlt évek alatt sokan költöztek ide Budapestről, hiszen a fővárostól mindössze 20 km-re található a település. Göd városában működő intézményünk három tagóvodát foglal magába ebből kettő a Kastély és a  "Hétszínvilág" Óvoda egység egymáshoz közel, nyugodt, csendes környezetben találhatóak. Harmadik a Fácán óvodaegység, melyben a csiga csoport is helyett kapott közvetlenül a vasútállomás szomszédságában helyezkedik el. A Fácán óvodaegység jelenleg is nagy létszámmal, hét csoportban fogadja a gyerekeket. Óvodánkat évek óta túljelentkezés jellemzi, ezért a sikeres integráció érdekében alapvetőnek tekintjük az információk áramlását, a szakmaközi kommunikációkat, valamit a szülőkkel való szoros együttműködést. Óvodaegységünkben homogén és vegyes életkorú integrált csoportban, csoportonként két különböző típusú (a hasonló sérülésű típusok erősíthetik egymást) SNI gyermek vehető fel. Intézményünk rendelkezik tornateremmel, valamint egy jól felszerelt szertárral, ami nagyban segíti a mozgásfejlesztések zökkenőmentesebb megvalósítását.

Programunk alapján szem előtt tartjuk, hogy az életre nevelünk, miközben gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egy jól megélt, teljes és igazi kisgyermekkor után lépjenek a következő életszakaszba. „nem játékosan és mesésen tanítunk, hanem játszunk és mesélünk, és ennek természetes gyermeki hozadéka a kisgyermeki tudás.” Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével című c.” adaptációját szellemisége miatt választotta az intézményünk. Az „Óvodai nevelés játékkal, mesével „- című program lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék és a mese nyelvén valósuljanak meg. Mi, akik a csiga csoportban látunk el nevelői, oktatói feladatokat teljes mértékig azonosulni tudunk a program szellemiségével, ezért a mindennapok során könnyen hasznosítjuk az óvodai tevékenységi formák céljait, feladatait, szerepét a gyermekek személyiségfejlődésében. Fontosnak tartjuk, hogy segítségével létrejöjjön az egymásra figyelő, a játék ötleteit átadó és átvevő nevelői légkör. Csoportunkban a gyerekeket szeretet és bizalom övezi. Biztonságos, otthonos, derűs, nyugodt, légkörben tölthetik egész napjukat, hiszen tudjuk jól, hogy fejlődni, játszani, tanulni csak ilyen légkörben lehetséges. 

„Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek a szülőké, ezer szállal kötődnek hozzájuk, életük berendezése alapvetően az ő dolguk, kötelességük és örömük. Mi abban segítünk, hogy egyre bátrabban és önállóbban kimerészkedjenek a családi fészekből. A fészek azonban nekik kell építgetni, kibélelni és testi-lelki szempontból tisztán tartani. Mi a fészek körüljárásában, a tágabb környezet felderítésben, az abba való beilleszkedésben szolgálhatjuk a gyerekek javát.

Intézményünkben vannak hagyományőrző programok, amiket évek óta gyakorlunk a gyerekek és a szülők nagy örömére és megelégedésére. Ide tartozik a Mikulásvárás, az Adventi készülődés, a karácsonyi vásár, a farsang, a húsvét, anyák napja, gyermeknap, és a nevelési év végén az iskolába készülő gyermekek búcsúztatója. Ezeken kívül igény esetén megemlékezünk a gyermekek születésnapjáról is

A csoportról:

Csoportunk nagy empátiával fogadja a hozzánk érkező sajátos nevelésű igényű és hátrányos helyzetű gyermekeket Nevelésüket a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése irányelvei alapján vegyes csoportokban valósítjuk meg. Az épület adottságai és a felszereltsége minden tekintetben képes biztosítani a befogadó szemléletű integrált óvodai nevelést. Csoportunkban két fő óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését melyben egy fő szakképzett dajka és egy fő szakképzett pedagógiai asszisztens vesz részt. Az óvodapedagógusok egyhetes váltásban, napi két óra átfedési idővel dolgoznak. Pedagógiai munkánk sikeréhez nagymértékben hozzájárul óvodánk gyógypedagógusa, fejlesztőpedagógusa, logopédusa, valamint pszichológusa.

Csoportunkban jelenleg 27 vegyes korosztályú kisgyermek jár. A nemek megosztása 15 fiú és 12 lány.  A csoport életkori eloszlás szerint: 2 fő ismétlő nagycsoportos (6-7 éves), 2 fő nagycsoportos, 12 fő középső csoportos korú (4-5 éves) és 10 fő kiscsoportos korú (3-4 éves).   Ebben az évben előreláthatólag öten mennek iskolába. Pedagógiai munkánk hatékonyságát nagyban segíti, a szülőkkel való őszinte, bizalmas kapcsolat. Normál élethelyzetben a szülői értekezleteken, fogadó órákon, valamint a megvalósult családlátogatásokon elhangzottak nagymértékben megkönnyítik a haladást gyermekeink érdekében. Sajnos azonban a jelenlegi járványügyi helyzet nagymértékben hátráltatja a lehetőségét annak, hogy a kedves szülők teljes képen kaphassanak arról, milyen környezet, milyen légkör az, ahová majdan várjuk a leendő kiscsoportos gyermekeket. Ebben az időszakban különös tekintettel kell lennünk arra is, hogy a Koronavírus miatt kialakult változásokat figyelembe véve szükséges majd várnunk, fogadnunk a gyerekeket szeptemberben. Reményeink szerint addigra valamelyest realizálódik az élet, de mindenképpen nagy rugalmasságot kíván mindenkitől az, hogy gyermekük óvodába lépésekor éppen milyen járványügyi szabályozások lesznek, vagy már nem lesznek érvényben. Jelen pillanatban nehéz bármilyen kialakult helyzetről írni, hiszen semmi nem úgy működik, ahogy ezt eddig megszoktuk. Meglátjuk, hogy éppen akkor mire van igény és éppen akkor milyen lehetőségekkel tudunk majd élni. Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki számára megtaláljuk majd a legoptimálisabb megoldást. Valószínűleg több család életében kisebb, nagyobb változásokat hozott létre a karantén időszaka, ezért nagyobb empátiával, türelemmel igyekszünk a munkánkat végezni. Az biztos azonban, hogy a közösségi élet biztonsága és nyugalma nagymértékben függ a csoport életét szabályozó szokásrendszer kialakításától. Ennek tükrében a szeptemberi időszakban az egyik legfontosabb feladatunk és célunk az lesz, hogy a már kiépített és belsővé vált szokás - és szabályrendszert felelevenítsük, átismételjük, és újra alkalmazzuk a csoportunkban. A csoportszobában igyekszünk megfelelő teret és helyet biztosítani a szabadjáték idejére is, de a csoportszoba kedvezőtlen elhelyezkedése miatt ez nem minden esetben könnyű feladat, különösen, ha teljes létszámmal működik a csoportunk. Intézményünkben nekünk van a legkisebb hasznos alapterületű csoportunk, ennek ellenére igyekeztünk jól kihasználni a csoportszobánk adottságait és kedvező játéktereket kialakítani. Tárgyi felszereltségünk jónak mondható, berendezéseinknél, játékeszközeinknél igyekeztünk szem előtt tartani a gyerekek életkori sajátosságait, igényeit. Törekszünk a jó minőségű, életkoruknak megfelelő játékok beszerzésére. Figyelmet fordítunk a játékok mennyiségére is. Ne legyen túl sok, inkább cseréljük. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapos mozgás megvalósítására, hiszen ezeket a tevékenységeket már nagyon megszokták, szeretik és igénylik is az ide járó gyermekek. A tevékenységek során könnyen motiválhatóak, viszont figyelmük csak nagyon kevés ideig tartható fenn, hiszen az ebben az évben a csoport nagyobb rész még egészen pici korban van. Hamar elfáradnak és újra a szabad játékot igénylik. Nagyon odafigyelünk rá, hogy minden nap legyen mesehallgatás és szabad játékidő. A csoport összetételét tekintve igyekszünk minél rövidebb időtartamú és interaktív tevékenységeket kitalálni, hogy fenntartható legyen figyelmük és eredményes fejlesztést tudjunk végezni. A csoportunkba járó gyermekek egésze nagyon jószívű, segítőkész. Szorosabb barátságok kialakulása már fellelhető, ebből kifolyólag az összedolgozás, együttjátszás és a csapatmunka egyre jobban előtérbe kerül.

Csoportunkban közvetlen kollégáimmal azon fáradozunk, hogy melegséget árasztó légkörben, egy jól összehangolt, következetes nevelő/oktató munkával elősegítsük gyermekeink hatékony fejlődését.

Béka csoport

Óvodapedagógusok:

Járdiné Kasza Valéria 

Gazdáné Kormos Natália

Asszisztens:

Dajka:

Demeterné Bánhidai Andrea 

Béka csoport bemutatkozása:

A közösségünkbe vegyes életkorú gyerekek járnak. A gyerekek kötődnek egymáshoz; legtöbbjük, csakúgy, mint szüleik óvodán kívül is tart kapcsolatot. A szülőkkel jól működő partnerviszonyt igyekszünk kialakítani. E kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, megtartásukra törekszünk. Ennek érdekében széles spektrumú kommunikációs csatornákat működtetünk, amelyek közt éppúgy helyet kapnak a hagyományos formák ( személyes megbeszélés, fogadóóra, esetmegbeszélés) mint korunk fejlődésével lépést tartva az elektronikus kommunikációs csatornák ( telefon, e –mail, zárt face-book csoport használata ).

BESZOKTATÁSI  HAGYOMÁNYAINK: Minden óvodát kezdő gyermekünk szüleivel megbeszéljük a beszoktatás menetét és ezt követően minden nap az adott időszak tapasztalatait. Hisszük, hogy a családokról, gyermekről szerzett előzetes információk és a folyamatos kommunikáció jelentősen megkönnyíti az óvodai beilleszkedés folyamatát.

TANKÖTELES KORÚ GYEREKEK A KÖZÖSSÉGBEN: Egyéni illetve mikro-csoportos formában, külön időkeretet biztosítva, kiemelten is foglalkozunk a tanköteles korú gyerekek fejlesztésével. A nevelési év első félévében általános fejlesztési feladatok ellátásával, megoldásával készítjük fel a gyerekeket a majdani iskolai életmódra, elvárásoknak való megfelelésre. A második félévben pedig az olyan területek kapják a nagyobb hangsúlyt, amelynek mérési eredményei elmaradásokat mutatnak, fejlesztendő területként jelentkeznek.

SAJÁTOS  NEVELÉSI  IGÉNYŰ  és TEHETSÉGÍGÉRETES GYERMEKEK FEJLESZTÉSE SZINTÉN KIEMELT SZEREPET KAP KÖZÖSSÉGÜNKBEN. 

JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK:

Napirendünkben kiemelten fontos szerepet kap a játék. Jellemző csoportunkra, hogy a  játéktevékenységek, szabadidős tevékenységek igen ötletgazdagok. Közösségünk legkedveltebb játékfajtái viszonylag állandóak, témájuk folyamatosan változik, az adott időszak élményeiből merítkezik: Játék és egyéb eszközeink mutatósak, tartósak, színesek, érdekesek, több funkciójúak, jól tisztíthatóak, fertőtleníthetőek. Többségükben megkímélt állapotúak, megóvásukra nagy gondot fordítunk. Kedveljük a magunk készítette eszközöket, tárgyakat amelyeket a mindennapi játéktevékenységek során is gyakorta használunk.

MUNKAJELLEGŰ  TEVÉKENYSÉGEK :

Az óvodai munkajellegű tevékenységek csoportunkban - csakúgy, mint az intézmény egészében - önkéntes indíttatásúak. Az apróbb megbízásokat, naposi munkát, segítségnyújtást valamilyen teendő ellátásában a gyerekek szívesen vállalják, ellátják. A munkajellegű tevékenységekben életkoruktól függetlenül működnek közre. Természetesen vannak korosztályi – és képességbeli különbségek, amelyet a folyamatok értékelésénél mindenkor figyelembe veszünk.

SZERVEZETT  TEVÉKENYSÉGEK :

A gyerekek minden szervezett tevékenységben szívesen, aktívan vesznek részt. Nincs olyan tervezetten szervezett tevékenység, amelyben ne lelnék örömüket. A külső világ tevékeny megismerésének területén környezeti és társadalmi témákat egyaránt feldolgozunk. Különleges helyen szerepelnek tematikánkban a jeles napok és a zöld napok. Kiemelten kezeljük a környezettudatos magatartás alakítását, a természethez fűződő pozitív viszony kialakítását. 

A matematikai tapasztalatok közül a tárgyak, személyek összehasonlítása ( szétválogatás, sorba rendezés ), a számfogalom előkészítése ( halmazok összemérése  - több-kevesebb-ugyanannyi, kis számok felismerése összkép alapján, számolás, sorszámok ) és a geometriai tapasztalatok ( tükrösség, szimmetria, tájékozódás térben ) kerülnek feldolgozásra.

Irodalmi anyagaink általában a környezeti témákhoz kapcsolódnak. Minden nap van mese délelőtt és ebéd után. A gyerekek szeretik a meséket, szívesen báboznak és dramatizálnak. Irodalmi repertoárunkat széles körből, gondosan válogatjuk. Helyet kapnak éves tematikánkban a hagyományos népi ( magyar és más népek ) alkotások és a magyar illetve a világ gyermek irodalmának régebbi és kortárs alkotásai egyaránt.

Ének, zene, énekes játék, tánc területen nem csak zenei anyagok ( mondókák, dalok, énekes játékok ) tanulása, hanem zenei képességek fejlesztése is történik a szervezett zenei tevékenységek során. Csoportszokás, hogy a tanult mondókákat, dalokat és dalos játékokat a versekhez hasonlóan kitesszük a faliújságra.

Rajzolás, festés, mintázás és kézimunka formában, lehetőség szerint környezeti témához kapcsolódó produktumok készülnek. A gyerekek nagyon szeretik a különböző vizuális technikákat, szívesen vesznek részt ezekben a tevékenységekben.

A nagyon szeretik a mozgásos tevékenységeket. Az óvodai mozgásfejlesztésben végbemenő szemléletváltás a csoportunk mozgásanyag összeállításánál illetve a tervezett mozgásfejlesztés felépítésében tükröződik leginkább.

A tanulási tartalmak tervezésénél döntően az életkori és egyéni sajátosságokat vesszünk figyelembe. A fejlesztés differenciált (eszköz, módszer, segítségnyújtás mértéke, foglalkozás időtartama, a foglalkozás tartalma  stb.).

Specifikummal bíró fejlesztő tevékenységeink: tervezetten szervezett tevékenységek, közös beszélgetés ( beszélgetőkör ), anyanyelvi – kommunikációs és egyéb fejlesztő játékok, drámajátékok, mozgásos játékok ( mindennapi testnevelés – lehetőleg a szabadban, de a tornateremben is ), tanköteles korú gyerekek mikro-csoportos fejlesztő foglalkozásai ( lehetőség szerint 1 - 2 alkalommal egy héten ).

Minden nevelési év során gazdag programokkal, tartalmas elfoglaltságokkal színesítjük csoportunk életét, amelyben a gyerekek mindig nagy örömmel vesznek részt.

Pitypang csoport

Óvodapedagógusok: 

Vizler-Baranyay Eszter

Kuron Vanda

 

Asszisztens:

Grécziné Dóka Melinda

Dajka:                

Ritzl  Ilona Mónika

 

Pitypang csoport  (Fácán II óvodaegység) -   Iskolafelkészítő csoport bemutatkozása:

A Kastély Óvoda Fácán 2 óvodaegységében 2014-ben iskolára felkészítő csoport indult. Nevelőtestületünk azt tapasztalta, hogy azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen részképesség zavarral küzdenek nem jó megoldás, ha további egy évet magas létszámú, vegyes életkorú csoportba járnak. Ezért az iskolára felkészítő csoport indításával, olyan körülményeket kívántunk teremteni, amellyel ezeknek a gyermekeknek intenzív egyéni, illetve csoportos fejlesztéssel segítjük felzárkóztatásukat. Az iskolára felkészítő csoportunk legfontosabb feladata, hogy fejlesztési lehetőségeket adjunk a kudarc mentes iskolakezdésre azoknak a gyermekeknek, akiknek megakadt, vagy nem kellő ütemű a fejlődése. Ebben a csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egyéni fejlettségének, képességeiknek, készségeinek a megfigyelésére, mérésére. A gyermekeket folyamatosan megfigyeljük, erről fejlődési naplót vezetünk, és a szülőket is tájékoztatjuk. A fejlesztő csoport eredményességének mérése a DIFER fejlődésvizsgáló rendszerrel történik évente két alkalommal (tanév elején-bemeneti, tanév végén- kimeneti mérés) a fejlesztőpedagógus által. A mérések eredményeinek összehasonlító elemzése után levonjuk a következtetéseket, megállapítjuk a fejlesztett készségek fejlődésének mértékét és az eredményeket írásban rögzítjük. Munkánkat a logopédussal és a fejlesztőpedagógussal összhangban végezzük, folyamatosan konzultálunk a sikeres munka érdekében.

Iskolaelőkészítő a Gödi Kastély Óvodában

Pszichológusunk:  Valuné Tóth Tünde gondolatai csoportunkról  

Az iskolakezdés minden kisgyermek életében jelentős fejlődési szakasz. Az iskola a gyermek számára olyan közeget jelent, melyben elsősorban a teljesítményével kell helytállnia, ez alapján részesülhet elismerésben, ami alakítja önbizalmát és önértékelését is. Ezért is nagyon fontos, hogy kezdettől fogva meglegyen az összes feltétele annak, hogy jól teljesíthessen.  Az iskolaérettség lényegében azt jelenti, hogy a gyermek a testi, lelki, kognitív, érzelmi és szociális fejlődés olyan fokát éri el, mely lehetővé teszi számára az iskolai ismeretek és készségek elsajátítását.  Az óvodai programunk szerint, a 2014-es tanévtől a Fácán 2. épületünkben működik a fejlesztő, intenzív iskolaelőkészítést ellátó Pitypang csoport. 

Ebbe a csoportba azok a tanköteles korú gyerekek kerülhetnek, akik akár az óvodai team (pedagógus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus), akár a pedagógiai szakszolgálat szakvizsgálata alapján, még nem rendelkeznek stabilan azokkal a tényezőkkel, melyek a sikeres iskolakezdést feltételezik. 

A csoport eredményes működését két óvodapedagógus-fejlesztőpedagógus szakember és egy asszisztens biztosítja, akik rendszeres továbbképzéseken való részvétellel, új módszerek megismerésével és alkalmazásával nyújtanak széleskörű, napi szintű, egyéni- és mikro csoportos fejlesztést a csoportba járó gyerekek számára. Az iskolát megelőző évben az óvodai napirendbe ágyazva játékos képességfejlesztés zajlik, melyek – többek között -az alábbi területekre terjednek ki:

Percepciófejlesztés:

 • érzékszervi finomítás,
 • szenzoros koordináció fejlesztés.

Figyelemfejlesztés:

 • koncentráció,
 • tartósság, 
 • megosztás,
 • terjedelem.

Emlékezetfejlesztés:

 • motoros,
 • vizuális, 
 • hallási,
 • verbális emlékezet

Gondolkodásfejlesztés:

 • soralkotás, sorbarendezés
 • számfogalom
 • mennyiségi relációk
 • gondolkodási műveletek

 

Beszédfejlesztés:

 • beszédészlelés
 • beszédértés

Mozgásfejlesztés

 • nagymozgások
 • finommotorika,
 • kézügyesség
 • mozgáskoordináció

Testképfejlesztés

 • testséma
 • testrészek megnevezési, funkcióik
 • testirányok

A csoport óvodapedagógusai a képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetnek a napi mozgásfejlesztésre, a szociális készségek megerősítésére is. Munkájukat kiegészítve fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és pszichológus is részt vesz a gyerekekkel való foglalkozásban. 

A csoport további sajátossága a viszonylag alacsony létszám, ami biztosítja, hogy a gyermeknek a csoportban is lehetősége legyen az egyediség megélésére az egyéni bánásmód biztosításával és a kizárólagos figyelem közvetítésével. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Pitypang csoportba járó gyerekek az iskolára felkészítő tanévben – a célirányos, speciális fejlesztés eredményeképpen -  olyan ívű fejlődést mutatnak, amire egy „hagyományos”  nagycsoportban nincs lehetőség (létszám és speciális fejlesztő program hiányában).

Nagyon fontosnak tartom, hogy a köztudatban is elterjedjen: a Pitypang csoport egy rendkívüli lehetőség egy sikeres, eredményes iskolakezdéshez.

Ibolya csoport

Óvodapedagógusok: 

Kádár Lászlóné

Mlinkó Ildikó

Asszisztens:

Cseszneki Lilla

Dajka:                

Simonyikné Mostoha Tímea

 

Ibolya csoport (Fácán 2 óvodaegység) bemutatkozása:

Integráló intézmény lévén a mi csoportunk is nagy hangsúlyt fektet az integrációra, valamint a különböző fejlődési ütemű gyerekek differenciált nevelésére, fejlesztésére.

Pedagógiai programunk alapja a szabad játék  – és a mese – mint elsődleges tanulási, fejlődési forrása a gyermekeknek. A tevékenységek zömét játékba integráltan tartjuk, komplex formában, az óvodások így játékosan, észrevétlenül szívják magukba az új információkat, ingereket, tudást.

Fontos feladatnak tekintjük, hogy a gyerekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben töltsék óvodai idejüket. A fix napirend, a szokás-és szabályrendszer biztonságos keretet biztosítanak a neveléshez. Az érzelmi- és szociális nevelést segítik továbbá az óvodán belüli közös ünnepek, hagyományok ápolása (pl.: Márton nap, Mikulás, farsang, húsvét, víz világnapja, Föld napja, anyák napja, gyereknap)

Az Ibolya csoportban Kati néni és Ildi néni várják a gyermekeket nagy szeretettel, mint óvodapedagógusok. Az ő munkájukat segíti a dajka személyében Timi néni.

Tulipán csoport

Óvodapedagógusok:

Szeles Gáborné

Nagyné Tumbász Erika

Asszisztens:

Gyetván Melinda

Dajka:

Illésné Nagy Mária

 

Tulipán csoport  (Fácán II óvodaegység) bemutatkozása:       

     A csoportban jó hangulat van jellemzően. Vegyes életkorúak a kis Tulipánok. A gyerekek szeretik egymást, több tartós baráti kapcsolat alakul ki.  A szerepjátékokban maguk osztják ki a szerepeket, elfogadják egymás ötleteit, gondolatait. A nagyoknál konfliktus helyzet nagyon ritkán fordul elő, akkor is maguk közt meg tudják oldani, ritkán fordulnak a felnőttekhez segítségért. Kicsiknél többször igazságot kell tenni, leginkább szabad játék során. Nagyon örülünk, hogy a kicsiket is beveszik sokszor a tevékenységekbe, segítik őket a játékokban is „tanítják” a kicsiket. Érdekes tapasztalat az is így vegyes csoport terén, hogy többször előfordul az is, hogy a nagyok a nagyokkal, kicsik a kicsikkel játszanak együtt, tehát irányítás nélkül is így érzik jól magukat, a saját korosztályukkal. A kicsik közt is kialakultak már baráti kapcsolatok, szeretik és várják egymást. A nagyokkal sokat játszunk fejlesztő játékokat, kedvelik és nagyon ügyesek a játékban.

Célunk az, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek óvodába, szeressék egymást, a felnőtteket, kölcsönös bizalom alakuljon ki. Így kezdhetjük el a gyerekek komplex fejlesztését a saját képességeihez képest.

    A szülőkkel való kapcsolatunk jó, a szülők segítőkészek, együttműködőek, elfogadják amit mondunk, kérünk. Jó viszonyt ápolunk.

A jeles napokat, ünnepeket megtartjuk az óvodában közösen, a 7 csoport együtt, vagy csak csoporton belül. Mindig jó hangulatú, közös együttműködés, kellemes program.

pl. Állatok Világnapja, Adventi hangolódás, Víz Világnapja, Föld Világnapja, Anyák napi köszöntő, Madarak és fák napja.

Sétálni, rövid kirándulásokra is szívesen megyünk, ha lehetséges.

 

Hóvirág csoport

Óvodapedagógusok:

Kuskóné Tolmácsi Andrea

Nagy-Szabó Erzsébet

Dajka:

Dillikné Aradi Györgyi

 

Hóvirág csoport  bemutatkozása  (Fácán II. óvodaegység):

Csoportunk összetétele heterogén, azaz különböző életkorú gyermekek összetétele.

Célunk, hogy esztétikus, gyermekbarát, családias környezetben, derűs, meghitt hangulatba, jó közösség létrehozásával a gyermekek személyes boldogulásához járuljunk hozzá.

A gyermekek sokoldalú fejlődését, személyiségük kibontakozását életkori és egyéni fejlődési sajátosságaikat figyelembe véve, differenciáltan segítsük elő.

A leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az elmélyült játékot tarjuk. Folyamatos napirendünk is tükrözi ezt, hiszen ez biztosítja a lehető legtöbb időt a szabad játékra.

Ebben a folyamatban valósítjuk meg az ő érdeklődésükre és aktivitásukra épülő komplex tanulási tevékenységet, melyet szintén a játékosság jellemez.

Mindennapjainkat átszövi a mese-vers, dalos-játék, vizuális önkifejezés, ugyanakkor sok mozgást is biztosítunk a gyermekek számára.

Érzelmi- , és szociális fejlődésüket a közös ünnepekkel (születésnap, Mikulás-várás, karácsony), hagyományok ápolásával ( népmese napja, Márton - nap stb), drámapedagógiai játékokkal tesszük gazdagabbá.

Mindezt érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, elfogadó légkörben tesszük, mely alapja a gyermekek érésének, fejlődésének.

 

Pályánk során szerzett gyakorlati tapasztalatainkkal és elméleti tudásunkkal igyekszünk elérni, hogy a hozzánk járó gyermekek jól érezzék magukat, játékos módszereink segítségével fejlődjenek képességeik, önállóságuk, természetes kíváncsiságuk mely megkönnyíti számukra az iskolába lépést.