Pitypang csoport

A csoportunka érkező gyerekeket az új környezettel való ismerkedést, megkülönböztetett figyelem, megértő és segítő gondoskodás kíséri. Olyan erkölcsi értékeket közvetítünk, melyek képessé teszik a gyermekeket önmaguk és mások elfogadására, szeretetére, megbecsülésére.

A játékra, mint a gyermek legfontosabb tevékenységére egybefüggő időt biztosítunk, hiszen a játékban spontán tanul, tapasztalatokat szerez, képességei fejlődnek. A hagyományos babaszobai játék mellett megtalálható nálunk az építő játék, és a fejlesztő játék egyaránt. Mindenapjainkat átszövi a mese-vers, dalos játékok, és a vizuális önkifejezés minden lehetősége. A mozgásigény kielégítését udvarunk biztosítja. Lehetőséget kínálunk úszásoktatásra is.

Örömteli tevékenységeink közé tartoznak az ünnepek, születésnapok. Verssel, dallal köszöntjük az ünnepeltet. Az ünnepi készülődés nagy esemény a csoportunkban. Ünnepeink: Mikulásvárás, Adventi készülődés, Farsang, Húsvét, Anyák napja, és Március 15. nemzeti ünnepünk

Változatos lehetőséget biztosítunk a külső világ tevékeny megismerésére, felfedezésére. Minden tevékenységünk azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek boldog, élményekben gazdag óvodáséveket követően, kellő önbizalommal, rátermettséggel várják az iskolába lépést, s ott megállják helyüket.

 

Óvodapedagógusok: 

Viziné Kovács Annamária

Baranyay Eszter

Dajka néni:                

Ritzl Mónika

Asszisztens:

Kuron Vanda