Pillangó csoport

A pillangó lehet színes, egyszínű, pöttyös, foltos. Lehet nagy és kicsi.

Ilyen tarka a mi kis csoportunk is. Járnak hozzánk kisebbek, nagyobbak, de a csoport nagy részét nagycsoportos – iskolába készülő - gyerekek alkotják. A létszám azért is különös, mert 5 testvérpárunk is van.

Mint ahogy pillangóból sincs egyforma, úgy gyermekből sincs. Sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelünk többségi csoportban.  Több odafigyelést igényelnek, mint társaik, de éppúgy részt vesznek és bekapcsolódnak mindennapi tevékenységeinkbe. A gyerekek olyannyira ismerik egymást, hogy bátran nyújtanak segítséget társaiknak.

Célunk a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, egy gyermekközpontú, derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő, inger gazdag környezet biztosítása. Nálunk a segítőkészség, az egymás elfogadása nagy hangsúlyt kap. A gyermekek testi, lelki tulajdonságaira építve, az érzelmi, társas és értelmi képességeket ápoljuk és fejlesztjük, a testi és lelki egészség feltételei között.

A jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék és a mese nyelvén valósul meg. A játékon keresztül ismerkednek a gyerekek a világgal, a valóság jelenségeivel, élményeivel. A mesén keresztül az átélés hullámhosszán tudja befogadni a kézzelfoghatón túlit.

Fontosnak tartjuk az esztétikus környezetet, mely a vizualitáson keresztül is hat a gyermekekre. Továbbá lényeges szempont a pedagógusok személyisége – nagyon fontos a négy, egymással is jó viszonyt ápoló, segítőkész, vidám, érzékeny nevelő (2 óvodapedagógus,1 dajka néni, 1 gyógypedagógiai asszisztens) egymást kiegészítő jelenléte.

Jellemző ránk a jókedv, a családias, meghitt környezet. A nyitottság, a szeretetteljes légkör mindennapos a mi kis csoportbeli életünkben.

Szeretünk verset, mesét tanulni, énekelni, barkácsolni. Amint lehetőség van, rá kiröppenünk az udvarra, mert szeretjük a levegőt, a nagy teret.

 

Óvodapedagógusok: 

Elsasser Dóra

Kőhalminé Mitukh Mónika

Dajka néni:               

Mészáros Gyöngyi