Ibolya csoport

"Az embereknél éppen úgy, mint a növényeknél, igen sok függ attól, milyen talajban és milyen hatások alatt fejlődnek s táplálkoznak felcsírázó természetük legzsengébb rostjai.

Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó fele orientálódjék."

Mókus csoportunk kis létszámú, családias vidám légkörű. Állandó odafigyeléssel és segítségnyújtással biztosítjuk számukra a boldog, derűs gyermekkort. Jó szokásokra, életritmusra, korukhoz illő figyelemre szoktatjuk őket. Optimálisan fejlesztjük gyermekeink magatartását, adottságait, képességeit és reméljük minden gyermekünk, jól megélt, teljes és szabad kisgyermekkor után kezdi az iskolát.

Sok játékos tevékenységgel, mozgással, zenével, dalos játékokkal, népdalokkal színesítjük a mindennapokat.

Alapelvünk a Játék és a Mese nevelő-fejlesztő hatása, mely fontos szerepet játszik életünkben, és jó alapot ad az iskolás kor építéséhez.. A csoport életét a fejlesztő drámajátékok gazdagítják.

Kiemelt helyen szerepel az egészséges életmód kialakítása.. Az óvodába lépéstől az iskolakezdésig differenciált módon segítjük elő a gyermekek fejlődését. A szülők és gyermekek igényei szerint, úszás- foci és kung-fu oktatást szervezünk, színház- és bábelőadásokra visszük óvodásainkat.

Programunkban az évszakok köré csoportosítjuk a különböző foglalkozások anyagát. A művészi készséget, kézügyességet, sokféle tevékenységekkel fejlesztjük. A zenei nevelésnél törekszünk a hagyományok, és ünnepek megőrzésére. Éneklünk, zenét hallgatunk, táncolunk.

Gyakran járjuk sétálni, kirándulni a csoporttal időjárástól függően, a testnevelés és környezeti tevékenységek keretében. A séták és kirándulások alkalmával gyermekeink megismerkedhetnek a természettel, környezetükkel, megszokják, hogy természetet óvni, védeni kell.

Tesszük mindezt, annak érdekében, hogy egészségesen élő, önálló, magabiztos, kiegyensúlyozott, tanulási vággyal rendelkező, toleráns, ugyanakkor valódi egyéniséggel és hiteles énképpel bíró gyermekek hagyják el az óvodánkat. Szeretnénk még szebbé és jobbá tenni gyermekeink jövőjét és szeretnénk, hogy sok felejthetetlen óvodai élménnyel legyenek gazdagabbak.

Szeretettel várjuk csemetéiket:

 

Óvodapedagógusok: 

Kádár Lászlóné

Mlinkó Ildikó

Dajka néni:                

Simonyikné Mostoha Tímea