Hétszínvilág óvodaegység

Cím: 2131 Göd, Jávorka út 12-14.
Telefon: +36 27 345 348

Süni csoport

Óvodapedagógusok: 

Benson Eszter

Szalmási Ida

Dajka:            

Ali-Korbély Krisztina

Süni csoport bemutatkozása:

Csoportunkra a családiasság jellemző, mert évente több testvérpár érkezik hozzánk. Az óvodai élet feladatai, változatossága mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a kézimunkára. Lehetőséget biztosítunk régi, elfeledett kézimunkák megismerésére. Nemezelés, bőrözés, gyöngyfűzés, hímzés szerepel kínálatunkban.

Udvarunk nagy területe a vidám, önfeledt játékra, mozgásra ad lehetőséget.

Kiemelten kezeljük a közösség összetartó erejének fejlesztését, erősítését, és a gyerekek egyéni fejlesztését.

Mókus csoport

Óvodapedagógusok: 

Pleszel Diána

Rónai-Zsihovszky Kornélia

Asszisztens

Végh Renáta

Dajka:                

Szabó Andrea

 

Mókus csoport bemutatása:

Mókus csoportunk alapelve a játék, és a mese, melynek nevelő-fejlesztő hatása jó alapot ad az iskolás kor építéséhez. Kiemelt helyen szerepel életünkben az egészséges életmód kialakítása, az érzelmi és erkölcsi nevelés, a szocializáció, és az értelmi fejlesztés. Az anyanyelvi nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen szókincsüket, nyelvi kifejezőkészségüket nap, mint nap fejleszteni kell. Az óvodába lépéstől az iskolakezdésig differenciált módon segítjük elő a gyermekek fejlődését. A nagycsoportosok részére, beszédhibáik felmérése után, ha szükséges, rendszeres játékos logopédiai foglalkozásokat tartunk.

A szülők és gyermekek igényei szerint, úszás és foci oktatást szervezünk, gyógytorna, logopédia és fejlesztő foglalkozások gazdagítják az öt éves kort betöltött gyermekeket.

Színház- és bábelőadásokra visszük óvodásainkat.

Programunkban az évszakok köré csoportosítjuk a különbözõ foglalkozások anyagát. A tevékenységformák a játékból indulnak ki, és oda térnek vissza.

A manuális tevékenységek kötetlen formában történõ kialakításánál a családi kasszát kímélõ megoldásokra törekszünk. Itt, a legfontosabb a gyermekek önkéntessége, önálló döntése. Bármikor bekapcsolódhatnak a tevékenységbe, amikor az érdeklõdésük odavezeti õket. Festünk, nyomdázunk, rajzolunk, formázunk agyaggal, sógyurmával és utóbb közösen kisütött mézeskaláccsal. Barkácsolunk, kavicsokból, kagylókból figurákat alkotunk. Fakanálból, pezsgõsdugóból, rongyból, fonálból bábokat készítünk. Képeket ragasztunk terményekbõl, falevélbõl, növénygyûjteményt is összeállítunk. Nagyon szeretik a gyermekeink a kézimunkázást ”körmöskével” pl. kígyót készítettünk, és a szövõszékek segítségével terítõk születtek.

A zenei nevelésnél törekszünk a hagyományok, és ünnepek megõrzésére. Éneklünk, zenét hallgatunk, táncolunk.

Kötött formában azok a programok történnek, amelyek csak óvónõi irányítással lehetségesek. Ilyen a sok mozgással, edzéssel zajló testnevelés.

Hetente időjárástól függően, a testnevelés és környezeti tevékenységek keretében belül sétálni megyünk a környékre. A séták és kirándulások alkalmával gyermekeink megismerkedhetnek a környezetükkel, Göd nevezetességeivel. Megtanulják a Duna-part, a Kiserdõ és a megmaradt Láprét növény- és állatvilágát.

A sétáink folyamán megszokják a gyerekek, hogy az életet, a természetet óvni, védeni kell. A természetvédelemre nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Ennek a folyamatnak már az óvodában el kell kezdõdnie, azért, hogy az apró ismeretek, amiket a gyermekeknek tudunk nyújtani ebben a témában, iskolás korukra megérjenek bennük, és felhalmozódjanak. A természetet csak akkor tudják védeni, ha elõbb megismerik, és megszeretik, megcsodálják az élet apró rezdüléseit a növényekkel, és állatokkal kapcsolatban egyaránt.

Rajtunk múlik, mit tanítunk a gyermekeknek, hiszen olyan formálhatóak, és magukba szívnak minden új ismeretet. Elöl kell járjunk a jó példával. Hiszen: „Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit szeretettel és tisztességgel épít, az örökre megmarad.” Az élet tiszteletét tanítjuk meg itt az óvodában és azt, hogy értelmetlenül ne okozzanak kárt az élõvilágban. Megtanulják, hogy nem szabad szemetelni, és azt is, hogyan kell viselkedni a szabadban, hogyan kell helyesen öltözködni a kirándulások alkalmával.

Szeretnénk, ha nem idegenként mozognának a természetben, hanem késõbb is nyitott szemmel és füllel járnák az erdõket-mezõket, észrevennék mindazt a szépet, ami mellett a legtöbb ember közönyösen megy el, azt, ami még megmaradt az elveszett paradicsomból.

A természetben átélt "kalandok", hangulatok véleményünk szerint, semmi mással nem pótolhatóak. Gazdagítják az érzelemvilágukat, képzelõerejüket olyan impulzusokkal látják el õket, amelyek valamennyire képesek ellensúlyozni annak a természetellenes világnak a hatását, amely a televízión, és videón keresztül hat a gyerekekre.

Tesszük mindezt, annak érdekében, hogy egészségesen élõ, önálló, magabiztos, kiegyensúlyozott, tanulási vággyal rendelkezõ, toleráns, ugyanakkor valódi egyéniséggel és hiteles énképpel bíró gyermekek hagyják el az óvodánkat. Szeretnénk még szebbé és jobbá tenni gyermekeink jövõjét és szeretnénk, hogy sok felejthetetlen óvodai élménnyel legyenek gazdagabbak.

Szeretettel várjuk csemetéiket: Dius néni, Nelli néni, Andi néni

Tisztelettel: Pleszel Diána óvodapedagógus