Halacska csoport

Óvodapedagógusok: 

Benkó-Tóth Andrea

Kovácsné-Héri Ágnes

Asszisztens:

Vargáné Pálfi Éva

Dajka:                

Ágoston Csabáné

 

Halacska Csoport bemutatkozása:

 

Benkó-Tóth Andrea vagyok.

Ha egy csokorba kellene gyűjtenem azokat a dolgokat, amikre a legnagyobb szüksége van a gyerekeknek, ezek lennének azok: szeretet, elfogadás, értő figyelem, mese, játék, követhető szokás - és szabályrendszer. Ezek a fogalmak játsszák a fő szerepet nevelői munkámban is. Ezek mozgatják  mindennapi tevékenységeinket, melyek során a gyerekek egyre inkább megismerik önmagukat, az őket körülvevő társakat, a közösséget.

Példaadással, a pozitívumok kiemelésével ösztönzöm a gyerekeket a közösségi szokások, szabályok elfogadására, betartására, viselkedésszabályozásra, alkalmazkodásra, kapcsolatteremtő és konfliktusmegoldó magatartásra.

Kolléganőmmel szoros együttműködésben, kiemelten kezeljük nevelésünkben a másság elfogadását és a toleráns magatartási forma kialakítását.  Megmutatjuk nekik a minél hatékonyabb kapcsolatteremtés viselkedési és kommunikációs formáit, mind a társakkal, mind a felnőttekkel.

Változatos anyanyelvi játékokkal fejlesztjük gyerekeink beszédkészségét, beszédértését, gondolkodási képességeit.

A mesékkel, versekkel, mondókákkal gazdagítjuk szókincsüket, fejlesztjük nyelvi kifejezőkészségüket, emlékezetüket, fantáziájukat. Az értelmi képességek fejlődését, fejlesztését szolgáljuk a változatos tevékenykedtetéssel, „gyakorlópálya” biztosításával, vagyis avval, hogy a gyerekek szerezhessenek minél több tapasztalatot, gyűjthessenek ismereteket, legyen lehetőségük ezek kipróbálására, próbálgatására, gyakorlásra, különböző technikák, eljárások, eszközök megismerésére, próbálgatására. A személyiségfejlődés során fontos megtapasztalniuk azt, hogy mire képesek már és mi az, amire még nem. Ez utóbbit pedig ne kudarcként éljék meg, hanem próbálkozzanak ennek elérésével. Arra törekszünk, hogy a gyerekek minél többször átélhessék az „én már tudom”, „én képes vagyok rá” érzését. Jussanak minél többször sikerélményhez. Arra ösztönözzük őket, hogy az adódó problémákat, konfliktushelyzeteket képesek legyenek megoldani, leküzdeni. Mindezt játékos formában, életkori és egyéni sajátosságokat figyelembe véve, differenciáltan tesszük.

A játék keretében valósítjuk meg az egyéni fejlesztést, valamint a tehetséggondozást is. A gyerekek igényeihez, fejlettségi szintjéhez igazodunk a különböző játékeszközök, ötletek biztosításával. Fontosnak tartjuk a szabad játék személyiségfejlesztő, feszültségoldó hatásának érvényesülését. 

Próbáljuk a média és a fogyasztói társadalom által diktált, torz, értékidegen mintákat kiszűrni, ellensúlyozni. Ehhez feltétlenül fontos a szülők támogató hozzáállásának elnyerése.

Fontos, hogy megismertessük gyerekeinkkel, a betegségek megelőzésének lehetséges módjait, valamint azokat a szabályokat, melyek betartásával balesetet előzhetünk meg. Fontosnak tartjuk a szülők együttműködésének elnyerését abban, hogy beteg, fertőző, lábadozó gyerekeiket ne hozzák az egészséges közösségbe.  Gyerekeink számára minden nap biztosítjuk az irányított és a szabad mozgást. A mozgástevékenységeket lehetőség szerint a szabadban, friss levegőn végezzük. Igyekszünk minél változatosabb mozgásformákkal, játékokkal, a gyerekek fejlettségi és életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva tevékenykedtetni őket. Minél több mozgástevékenységet tervezünk a szabadba. A mindennapi mozgástevékenységek során fő célunk a mozgás megszerettetése, a kooperatív játékok alkalmazásával, a fölösleges versengések elkerülésével, az együttjátszás, együttmozgás örömének megélése, pozitív érzések erősítése. Nagy hangsúlyt fektetünk a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítésére, hiszen a mozgás az alapja mindenfajta képesség és készség fejlődésének, fejlesztésének.

Arra neveljük őket, hogy óvják, védjék szorosabb és tágabb környezetüket. Megtanítjuk őket arra, hogy lássák meg a körülöttük lévő szépet, vegyék észre és szeressék az őket körülvevő természetet. Gondozzák, óvják, segítsék a körülöttük élő élőlényeket (növénygondozás, kerti munka, téli madáretetés). Megéreztetjük velük, mennyire törékenyek, védtelenek a körülöttünk élő apróbb (rovar, csiga, földigiliszta…) és nagyobb (bokor, fa, madár…) élőlények. Mindannyian hozzátartoznak az élethez, ami velük együtt teljes. Változatos tevékenységekkel, módszerek alkalmazásával kialakítjuk a gyerekekben a környezettudatos magatartást. Megmutatjuk nekik, hogyan lehet szelektíven gyűjteni a szemetet, hogyan vigyázhatnak jobban földünkre, vizeinkre, hogyan takarékoskodhatunk értékeinkkel.

Mélyen egyetértek az alábbi sorokkal, melyek Friedrich Fröbel (1782-1852) német pedagógus gondolatai a gyermeknevelésről.

 

"A gyermekek olyanok, mint a virágok.
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad.
Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik.
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek.
Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad.

Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek.
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, hogy a számukra megfelelő gondoskodást kapják.
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa.
Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges, mindegyik egyedi.
Nem hasonlíthatom össze őket egymással.
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska.
Csak más.
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje.
Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben,
a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk,
és gyönyörködöm bennük,
ahogyan nőnek, erősödnek,
kivirágzanak."