Bemutatkozás

Kedves Látogató!

Óvodánk a város gödi és alsógödi részén található, mely három épületben, a Duna-parthoz közel a Béke úton a Kastély épületben, és a Hétszinvilág épületben a Jávorka utcában ,valamint Göd vasútállomás mellett a Rákóczi úton, a kibővített Fácán épületben helyezkedik el. Honlapunk nyitólapján ezt a három épületet láthatja. Intézményünkben 15 óvodai csoport működik, melyekben a gyermekek nevelését felkészült óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, fejlesztőpedagógus és képzett dajkák végzik. Munkájuk során a megértő, együtt érző, elfogadó nevelői légkör a cél. Csoportjaink összetételére a tiszta és a vegyes életkor jellemző. A "Játékkal-mesével" nevelő pedagógiai programunk során, a családi nevelés kiegészítőjeként biztosítjuk, és kiemelt helyen kezeljük a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az egészséges életmódra nevelést, az elfogadást, az integrált nevelés lehetőségét, valamint a kompetencia alapú- innovatív pedagógiai törekvéseket is. Speciális feladatként kezdtük „Fácán” óvodaegységünkben 2011-ben az integrált óvodai nevelést, mely az óta is profilunkhoz tartozik. Programunk célja, a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek eltérő szociális és gazdasági hátteréből adódó esélykülönbségeinek csökkentése. Az integrációs óvodai neveléshez szükséges módszertan elsajátításával, a tárgyi feltételek, az egyenlő hozzáférés biztosításával javul e gyermekek óvodai sikerélménye. Integratív óvodai nevelésünk sikere függ, a másságot elfogadó környezettől, a fejlesztési lehetőségek-szolgáltatások biztosításától, valamint a megfelelő kompetenciákkal, elfogadó attitűddel rendelkező pedagógusok személyétől is. 2014 őszétől az új épületegységben indul az „Iskolára felkészítő” óvodai csoport a legnagyobbaknak.

 

A felkészítő csoport indításának indokai

Óvodai nevelésünkben több éve tapasztaljuk, hogy nem jó megoldás az, hogy a további egy évig óvodában maradó, részképességbeli elmaradást mutató gyerekek, a magas létszámú óvodai csoportokban legyenek ellátva. Ezért olyan körülményeket kívánunk teremteni, hogy felzárkóztatásukat intenzív egyéni fejlesztéssel segítsük. Ezt valósítjuk meg számukra, az iskolára felkészítő csoportban. Elképzelésünkről tájékoztattuk a fenntartót, kikértük a pszichológus véleményét is, aki üdvözölték, és minden tekintetben jónak tartották kezdeményezésünket.  Az iskolára felkészítő csoport legfontosabb feladata, hogy fejlesztési lehetőséget adjon a zökkenőmentes iskolakezdésre.

Óvodánk 2011-ben elnyerte a „Madárbarát” óvoda címet, mely hozzájárul környezet és természetvédő szemléletünkhöz, a környezettudatos nevelésünk elveihez. TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0006 „Kompetencia alapú oktatás” Fenntartó Önkormányzatunk 2010-ben nyert támogatást fenti pályázaton. Bevezetés még abban az évben megtörtént, folyamatkövetése jelenleg is zajlik óvodánkban. A projekt célja, hogy általa egy megújult, nevelőmunka által a tanulás, a készség és képesség fejlesztés hatékony legyen, a gyerekek sikeresen kezdjék az iskolát, problémamentes legyen az óvoda iskola átmenet. Alkalmazása által megalapozzuk az iskolai tanuláshoz szükséges alapkompetenciákat.

 

Karaszek Ernőné óvodavezető